Menu

Referat fra Støtteforeningens Generalforsamling

image
30. oktober 2020 kl. 17:56

Referat fra Støtteforeningen UIF Generalforsamlingen, afholdt den 25. februar 2020.

1. Valg af dirigent
Bente Hansen

2. Formandens beretning
Se vedhæftet. Beretningen blev godkendt

3. Kasserens beretning
Se vedhæftet. Regnskabet godkendt

4. Indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen forslag.

5. Valg til bestyrelse.
John Marker blev genvalgt
Carsten Rasmussen ønskede ikke at fortsætte.
Kurt Øbro blev valgt i stedet for Carsten, dermed er han Formand. Finn Lundahl blev valgt til bestyrelsen.
Suppleanter til bestyrelsen: Leif Brun.

6. Valg af 2 revisorer.
Ulla Vølund og Carsten Bahr blev genvalgt. Der blev ikke valgt nogen suppleanter.

7. Eventuelt.
Hvis støtteforeningen tegnede reklame skilte, skal man overveje hvor disse sættes op, da badminton spillere kan generes med hensyn til farven, forslag at reklame skilte sættes op på gavlen.
Så skal man i gang med at tegne OK kort, ligeledes så skal man have tegnet nogle flere Energi Fyn aftaler.

Tak for i aften.

Luk