Menu

Generalforsamling 2023 Ubberud Idrætsforening

image
Rikke From Larsen
20. marts 2023 kl. 17:42

Ubberud IF indkalder til Generalforsamling den 30. Marts 2023 kl 19:00-21:30 i Ubberud Kultur & Bevægelseshus.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Hovedformandens beretning
3. Afdelingsberetninger:
a. Fodbold
b. Volley
c. Gymnastik
b. Badminton
e. Petanque
3. Udvalgsberetninger:
a. Udgår
4. Hovedkassererens aflæggelse af det underskrevne og reviderede årsregnskab
5. Behandling af indkomne forslag
a. Godkendelse af nye vedtægter for foreningen
8. Valg til bestyrelse og udvalg:
b. Til hovedbestyrelsens forretningsudvalg i.h.t. §6.
i. Formanden Eric Wanscher (modtager genvalg)
ii. Sekretær Klas Poulsen (modtager ikke genvalg)
iii. Kassere Susanne Ladefogde (modtager ikke genvalg)
c. Til udvalg i.h.t. §8.
i. Udgår.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, for et år ad gangen.
(i) Carsten Barr
(ii) Michael Podiss
10. Eventuelt

 

Luk