Menu

Referat af årsmøde fodbold i Ubberud IF den 25. November 2020

image
06. december 2020 kl. 20:15

Deltagere:
Martin Kruse (Formand)
Emil Andersen
Julie Rossen
Addie Lundahl
Bente Marstrand Hansen (Sekretær Forretningsudvalget)
Jørgen Madsen (Kridter)
Frank Henriksen
Victor Vølund
Marcus Munson
Kasper Albrechtsen (Ungdoms Formand)


1. Valg af dirigent.
Valget faldt på Kasper Albrechtsen, som accepterede.

2. Bestyrelsens beretning ved formand Martin Kruse.
Beretning fodbold 2020

3. Indkomne forslag
Der er ikke kommet indkomne forslag til bestyrelsen i år.

4. Valg til bestyrelse: (Formand og Ungdoms formand er ikke på valg.)
Følgende ønsker ikke genvalg og udgår af bestyrelsen.
Jacob Lehm
Julie Rossen
Helle Eskildsen
Tanja Juhl Jensen
Mike Dalumbro

Følgende personer er nye medlemmer i bestyrelsen, hvor de afløser de afgående:
Emil Andersen
Addie Lundahl
Frank Henriksen
Marcus Munson

5. Eventuelt.
Frank Henriksen efterlyser beretninger fra årsmøder i de forskellige bestyrelser i Ubberud IF, da
han ikke kunne finde dem på hjemmesiden. Det blev oplyst at alle årsberetninger samt
mødereferater ligge på Bente M Hansens kontor.

Frank Henriksen efterlyste en måde hvor man som bestyrelse har adgang til alle referater, og det
blev forslået af Emil Andersen at man kunne oprette et google drev, eller andet system, da man så
kunne styre hvem der så har adgang.

Emil Andersen efterlyste en måde at et hold kunne komme i kontakt med hele bestyrelsen, da man
har oplevet at materiale bestilling nogen gange lader vente på sig, og for at undgå misforståelser og
for mange led, ville det være nemmere at kunne tale til hele bestyrelsen.

Emil Andersen fortalte at han på Swaggers havde oplevet problemer med kontingent betaling, hvor
spillere oplevede at de blev spærret, også selvom de havde betalt. Det har været til stor frustration,
og han har bedt klubben om at kontakte ham, hvis noget skal spærres, inden de bliver dette.
Martin tager problemet med til hovedbestyrelsen, da det selvfølgelig ikke må ske.

Bente M Hansen forslog at man i senior kunne får mulighed for at betale kontingent flere gange om
året, ikke kun de 2 gange som man gør nu, men dele det i 4 eller 10 rater. Bestyrelsen tager det
med som punkt på første møde.

Addie Lundahl fortalte om naboer, som er generet af lys fra den lille kunstgræsbane, som brænder
hele natten, brugerne sætter ting i kontakten, så den ikke stoppe automatisk efter 5 min som den
er indstillet til. Julie Rossen forslog at man kan ændre timer til 30 min, så det ikke er nødvendigt at
sabotere kontakten. Et andet alternativ kunne være bevægelsessensorer, eller sætte en timer på,
så lyset ikke kan tænde efter 2230.

Det blev oplyst at første møde for den nye bestyrelse vil være onsdag den 9. december kl. 1830.

Da der ikke var flere input, takkede dirigenten for go ro og orden og afsluttede mødet.