Menu

Årsmøde i indefodbold afdelingen 2020

image
29. oktober 2020 kl. 18:17

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 18. November 2020 Kl. 19.00 i Ubberud Kultur og Bevægelseshus.

Tilmelding nødvendig max 10 personer. Kontakt Kasper Albrechtsen 22 21 14 43


Dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Indkomne forslag

4. Valg til bestyrelsen

På valg er:
Ulrik Jul Anderschou (modtager ikke genvalg)
Michael Kofod (udtrådt af bestyrelsen)

5. Eventuelt

Forslag til behandling på Årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 15. November.

Luk