Menu

Årsmøde i indefodbold 2020

image
04. marts 2020 kl. 19:50

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 18. Marts 2020 Kl. 19.00 i Ubberud Kultur og Bevægelseshus.


Dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Indkomne forslag

4. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Ulrik Jul Anderschou
Michael Kofod (modtager ikke genvalg)

5. Eventuelt

 

Forslag til behandling på Årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 12. marts.