Menu

Generalforsamling i Støtteforeningen UIF d. 23. marts kl.19:00

image
09. marts 2023 kl. 11:08

Støtteforeningen UIF indkalder til ordinær generalforsamling i foreningens lokaler i Ubberud kultur & bevægelseshus, Torsdag den 23. marts 2023 Kl. 19:00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelse:
Per Andersen 
Ove Nellemann 

6. Valg af suppleant:
Leif Brun

7. Valg af revisorer:
Carsten Bahr
Bente Hansen

8. Kontingent fastsættelse

9. Eventuelt

 

På bestyrelsens vegne

Bente Hansen

Luk