Menu

Generalforsamling i Støtteforeningen UIF

image
12. august 2021 kl. 20:07

Støtteforeningen UIF indkalder til ordinær generalforsamling i foreningens lokaler i Ubberud kultur & bevægelseshus, mandag den 6. september 2021 Kl. 19.30.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelse:
Per Andersen (modtager genvalg)
Finn Lundahl (ønsker ikke genvalg)
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Kurt Øbro