Menu

Årsmøde i støtteforeningen

image
30. januar 2020 kl. 11:07

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 25. februar 2020 Kl. 18.00 i UKB.


Dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kasserens beretning

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelse
John Marker
Carsten Rasmussen

6. Valg af 2 revisorer & revisorsuppleant

7. Eventuelt

 

Pbv. Carsten Rasmussen