Menu

Vi vil mere end træne fodbold

image
27. august 2020 kl. 17:26

Børnene i alle aldre går til fodbold for at have det sjovt sammen med vennerne og blive bedre til at spille fodbold. Trænerne og lederne har i nogle tilfælde haft mest fokus på det sidste – nemlig at børnene skal blive bedre til at spille fodbold. Men den vigtigste forudsætning for at man bliver dygtigere er netop, at man har det sjovt sammen med vennerne, bliver værdsat for det, man laver, føler sig som en vigtig brik i fællesskabet og ikke bliver fravalgt.

Fodboldspillet er unikt ved, at man i det rigtige miljø både bliver en dygtigere fodboldspiller og samtidig bliver bedre til at kunne klare sig i det omgivende samfund. Fodboldholdet er en afspejling af det omgivende samfund. Trænernes og ledernes opgave i vores klub er også at skabe det miljø, som kan give børnene styrke til at klare sig bedre i skolen og samfundet udenfor.

For at få succes på fodboldbanen skal man arbejde for at blive bedre selv, men det lykkes kun i samarbejde med de andre. Sådan er det også ude i det store samfund. Børnene skal have ret til, at blive vejledt individuelt, at få positiv respons på det, der lykkes, at have ret til at være en del af fællesskabet og have ret til at blive hjulpet ind i fodboldmiljøet.

Det gælder både børn og voksne: Har man succes og bliver værdsat, arbejder man endnu hårdere, og man bliver bedre rustet til at klare samfundets hurdler. Bliver man ikke værdsat for sit arbejde, søger man venner i andre miljøer. I værste fald i kriminelle miljøer, hvor det er tydeligt at se, hvordan man får anerkendelse.

Til at nå vores mål allierede vi os sidste år med René Sehested, som gennem sit program ”Bedre dig” vil være konsulent for os. Før jul holdt han et kursus med Jens Matzens piger. Kurset havde en enorm effekt på pigernes efterfølgende præstationer, skrev en forælder i et tidligere nummer af ”Impuls”.

Her i efteråret kommer fortsættelsen, hvor trænerne er i fokus. En flot deltagelse på det første møde med stor aktiv deltagelse tyder på, at man i efteråret er med på at have fokus på hinandens ageren over for børnene. Man har fået lektier for af Rene til brug ved det afsluttende møde d. 8. oktober.

Jørgen Hansen